„7 dolog, amihez egyáltalán nincs joga a főbérlődnek, hiába mondja: az ügyvédet kérdeztük”

A tulajdonosnak nincsenek határtalan jogai az albérlőjének kiadott lakás felett.

A főbérlő és az albérlő között könnyen alakulhatnak ki vitás kérdések, melyekben a tulaj esetenként jogtalanul próbálja az akaratát érvényesíteni lakója felett.

Szerettük volna megvilágítani, mi az, amit egy főbérlő még annak ellenére sem tehet meg, hogy a lakás az övé: dr. Dobozy Lilla ügyvédet kérdeztük meg a témában.

Kinek van több joga egy albérletben?

Az albérlet a lakó otthona, de a lakást kiadó tulajdona. Mindkét fél úgy érezheti, az ő szava erősebb az ingatlanban, ami konfliktusokhoz vezethet.

A felmerülő kérdések tisztázásában elengedhetetlen egy alapos és minden részletre kitérő albérleti szerződés, amit a későbbiekben is alapul lehet venni. Ennek értelmében a lakóé lesz az ingatlan használatának joga:

– Lakásbérléskor mindenképp érdemes bérleti szerződést kötni, nemcsak szóban, hanem írásban is, és ebben tisztázni és rögzíteni a feltételeket, már csak azért is, mivel a jogszabályi rendelkezések szerint a lakás bérbeadásának az érvényességéhez szükséges a szerződés írásba foglalása. Lényeges kérdés a bérleti jogviszony kezdete, a birtokbaadás. Onnantól kezdve, hogy a bérlő használja szerződés szerint a lakást, már ő jogosult erre, és nem a lakás bérbeadója. Persze azt nem jelenthetjük ki, hogy a bérlő „bármit” tehet az ingatlanban, ugyanis nyilván nem. A bérlő rendeltetésszerű használatra jogosult, és lakhat a lakásban, és ez vonatkozik a bérlővel egy háztartásban élőkre is – magyarázza dr. Dobozy Lilla.

Bár a főbérlő úgy gondolhatja, tulajdonosként nem kell figyelembe vennie az albérlője szavát, ez egyáltalán nincs így. Egyszerűen fogalmazva, a lakás bérbeadásától kezdve mind a bérlőt, mind a tulajt korlátozzák, de meg is illetik bizonyos jogok. Nagyon fontos a jó kommunikáció és a jogokat tiszteletben tartó együttműködés a két fél közt.

Mit nem tehet meg a tulajdonos?

Lakáskulcstól a kiadásokig sorra vettünk néhány dolgot, amit nem tehet meg a tulajdonos.

– Bemehet a lakásba a tulaj, ha a lakó nincs otthon?

Nem. Nagyon rendkívüli esetek felmerülhetnek, amikor nincs idő értesíteni előzetesen a bérlőt, és az eset azonnali elhárítást igényel, például tűzeset, csőtörés esetén, de természetesen itt is elvárható a tulajdonostól, hogy haladéktalanul értesítse a bérlőt. Ilyen eseteket leszámítva előzetes értesítés nélkül a tulajdonos nem jogosult bejárni a lakásba.

A bérbeadó ugyanakkor nincs kizárva a lakásból. Természetes és érthető igény a részéről, hogy lakása állapotát időről időre ellenőrizze. Ehhez az ügyvéd szerint joga van:

– A Lakástörvény feljogosítja a tulajdonost, hogy a rendeltetésszerű használatot, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését évente legalább egyszer vagy a szerződésben meghatározottak szerint évente több alkalommal – a bérlő szükségtelen háborítása nélkül – ellenőrizze.

– Bármikor ellenőrizhet a tulaj?

– A bérbeadó nem állíthat be bármikor, hanem a bérlőnek alkalmas, előre egyeztetett időpontban mehet. A bérlőnek ilyenkor biztosítania kell a lakásba történő bejutást, és köteles tűrni az ellenőrzést.

Itt is érdekes, hogy mi van a szerződésbe írva, mert ha olyan tartalmú, amiben rögzítésre került, hogy minden hónapban odamehet ellenőrizni a tulajdonos, akkor azt teljesítenie kell a bérlőnek, de emiatt is szükséges már a bérlés előtt egyeztetni a feltételeket, illetve amennyiben a bérlő olyan szerződést kap, ami számára nem megfelelő, akkor kérni a feltételek módosítását – mondja dr. Dobozy Lilla.

– Maradhat lakáskulcs a tulajnál?

– Maradhat a tulajdonosnál kulcs, de ezzel nem élhet vissza, bejelentés nélkül nem mehet be a lakásba. Legtöbb esetben marad is kulcsa. Ez előre tisztázható kérdés. Természetesen bizalmi kérdés, hogy a lakó sem szeretné, hogy bárki, akár a bérbeadó is bemenjen a lakásba kéretlenül, de mivel a lakás használatára a bérleti jogviszony alatt a bérlő jogosult, ezért ha a tulajdonos folyamatosan bejárkál a lakásba bejelentés nélkül, akkor érdemes vele tisztázni, hogy ehhez nincs joga, majd ha ez kevés, akkor felszólítani erre, illetve végső esetben felmondani a bérleti szerződést.

A lakónak ugyan megoldásként eszébe juthat kicseréltetni a zárat, de ezt az ügyvéd szerint nem teheti meg:

– A legtöbb szerződésben rögzítésre kerül, hogy a bérlő a tulajdonos beleegyezése nélkül nem végezhet javítási és átalakítási munkálatokat a bérleményben, ez vonatkozik a zárcserére is, tehát ha erről egyeztet a tulajdonossal, akkor cseréltethet zárat.

Nemcsak a bejárás és bejutás, hanem a lakó tevékenységeinek korlátozása is fontos kérdés, ami okozhat vitás helyzetet. Az ingatlana állapotát féltő tulajnak például szándékában állhat nemet mondani rá, hogy a lakó bulit szervezzen, vagy érdekeit féltve megtiltani, hogy a lakó ott alvó vendégeket fogadjon.

– Megmondhatja a tulaj, hogy a lakó szervezhet-e bulit, ha az a házirendnek megfelelő módon történik?

– Nem, mivel a bérlő használja a lakást, ezért a rendeltetésszerű használat keretei között nyugodtan szervezhet bulit.

– Mondhat nemet a főbérlő az ott alvó vendégek fogadására?

– Pár napos vendéglátásból nem lehet probléma, arra nem kell engedélyt kérni, sem jelezni. Nyilván más kérdés, ha tartós vagy rendszeres használatról van szó, itt a konkrét bérleti szerződés rendelkezései lesznek irányadóak, ugyanis szerződésben sokszor tiltottak ezek az esetek.

Sarkalatos kérdésként merül fel a dohányzás és az állattartás is. Előbbi esetben a dohányzó részéről adódik az igény, hogy a saját otthonában rágyújthasson, hagyja ezt azoknak a látogatóknak, akik a szokással élnek. Ami pedig a kisállattartást illeti, városi körülmények között sokan tartanának kutyát, macskát, tengerimalacot és hasonló kedvenceket a négy fal között is. A tulajdonosnak azonban nem feltétlenül tetszik az ötlet, és úgy dönthet, megtiltja ezeket.

– Mondhat nemet a dohányzásra vagy állattartásra a tulajdonos?

– Bérleti szerződésben lehet ilyen kikötés, és ez lehet feltétele a szerződéskötésnek. Ha a bérleti szerződésben kikötés, hogy a bérlő nem tarthat állatot, vagy nem dohányozhat a lakásban, és ezzel ellentétes magatartást folytat a bérlő, tehát kisállatot tart, dohányzik a lakásban, akkor az szerződésszegő magatartás, ami alapján a bérleti szerződés felmondásának lehet helye. Ezek a részletkérdések tényleg mind olyanok, amiket előre át kell tárgyalni és a szerződésben rögzíteni, mert az a későbbi vitás helyzetek értelmezését megkönnyíti.

Vitatémát jelenthetnek a szerelőmunkálatokból adódó kiadások is. Ha egy lakásban laknak, a benne lévő tárgyak, például a tűzhely, a csapok, a redőny vagy a konvektor, óhatatlanul elromolhatnak. Előfordul, hogy a tulajdonos a lakóra szeretné hárítani ezek javítási költségeit.

–  Kinek kell állnia a lakásban elromló tárgyak szerelését, esetleg cseréjét?

– Ami a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmasságát érinti, az a tulajdonos feladata, ugyanis azt, hogy az ingatlan lakható legyen, nemcsak a bérbeadás pillanatában, hanem a bérleti jogviszony alatt is a bérbeadónak kell biztosítania és fenntartania, így amennyiben konvektor, csap, tűzhely elromlik, akkor a bérbeadónak kell megjavíttatnia vagy cseréltetnie, feltéve, hogy normál használat miatti avulásról beszélünk, és nem a bérlő okozta a hibát.

A felek megállapodhatnak persze abban is, hogy ezeket a javításokat a bérlő végezteti el, de akkor a felmerülő költségek megtérítését a bérbeadónak kell vállalnia, ezért az összeget is jobb előre egyeztetni a tulajdonossal. Illetve abban is megállapodhatnak, hogy lakbérmérséklés ellenében végzi el a bérlő a javítást, illetve a cserét – mondja az ügyvéd, és hozzáteszi:

– Ha felmerül egy hiba a lakásban, akkor először a bérlő jelezze a problémát a bérbeadó felé, de ha nem sikerül megállapodniuk, és a bérbeadó az írásbeli felszólításban megjelölt határidőben sem gondoskodik a hiba elhárításáról, akkor a szükséges munkát a bérbeadó helyett és költségére elvégezheti a bérlő. Azonnali beavatkozást igénylő munka igazolt költségének megtérítését igényelheti a bérlő a tulajdonostól, de mint a legtöbb bérleménnyel kapcsolatos kérdésnél, ha felmerül, hogy jogvitára adna okot, illetve nagyobb kiadás, akkor érdemes egyeztetni róla.

Zárásképp fontosnak éreztük a bérlés megszüntetésére is kitérni. Eladási szándék, új lakó beköltöztetése vagy konfliktus is vezethet oda, hogy a főbérlő elküldi albérlőjét, és túl rövid határidőt szab a távozásra.

–  Elküldheti-e a tulaj a lakót egyik napról a másikra?

– Egyik napról a másikra semmiképp nem lehet kirakni a lakót, mivel a felmondási idő 15 napnál nem lehet rövidebb. A felmondási jogával a bérleti szerződésnek és a jogszabályi előírásoknak megfelelően élhet mind a tulajdonos, mind a lakó, és a felmondási jogot mindenképp írásban kell gyakorolni.  A határozatlan idejű bérleti szerződést a felek a hónap 15. napjáig, a következő hónap végére mondhatják fel, a határozott idejűt pedig rendes felmondással csak akkor lehet felmondani, ha erre a bérleti szerződés lehetőséget ad. Szerződésszegés esetén pedig azonnali hatályú felmondásnak van helye.

Azonnali hatályú felmondás sem történik a valóságban azonnal, ugyanis a szerződésszegő magatartás miatt a tulajdonosnak írásbeli felszólítást kell küldenie, de a legalább 15 napos felmondási idő szabályát is alkalmaznia szükséges. Emellett pedig a bérbeadónak minden követelését törvényes úton kell érvényesítenie, nem teheti ki szimplán a bérlőt a lakásból végrehajtható okirat nélkül, erre közjegyző előtt tett kiköltözési nyilatkozat vagy bírósági határozat alapján van joga. A felmondás eseteit is részletesen érdemes rögzíteni a bérleti szerződésben – magyarázta az ügyvéd.

Albérlőként annak ellenére sem kell fejet hajtani a főbérlő minden kérése és tette előtt, hogy ő a tulajdonos. Erre érdemes finoman figyelmeztetni, ám ha továbbra sem változtat, az ügyvéd tanácsa szerint célravezetőbb másik lakás után nézni.

A teljes cikk itt érhető el:

https://femina.hu/otthon/mihez-nincs-joga-foberlonek/

forrás: femina.hu

Ha ön is érintett bármilyen bérleti jogviszonnyal kapcsolatos kérdésben, akár bérbeadói, akár bérlői oldalról, kérem keressen bizalommal a +36 20 501 3414 telefonszámon vagy elérhetőségeim egyikén. Az ingatlanjogról pedig itt olvashat bővebben.