Dr. Dobozy Lilla család | ingatlan | peres képviselet

Dr. Dobozy Lilla ügyvéd

Ügyfélközpontú gondolkodásmód, ahol a szakma mellett az ügyfél számít: a története, a kérdései, az aggodalmai. Tudom milyen felelősséggel jár ügyvédnek lenni, ezért folyamatosan képzem magam, hogy az, aki megbíz engem, biztos lehessen abban, hogy az érdekeit naprakész tudással képviselem. Fontosnak tartom, hogy ügyfelemet mindig tájékoztassam és tisztában legyen ügye állásával és reális kimenetelével.

Hiszem, hogy csak a kölcsönös bizalom kialakulása esetén tudunk eredményt elérni, ezért számomra ez kulcsfontosságú. Ahogy az is, hogy minden ügyfelemet szakmailag a lehető legfelkészültebben várjam már az első konzultációtól.

CSALÁDJOG

Válás, válóper, szülői felügyeleti jog rendezése, gyermekelhelyezés, házastársi vagyonközösség (házassági vagyonjogi szerződés, házastársi vagyonközösség megszüntetése, vagyonmegosztás), gyermektartás, rokontartás, apasági perek.

INGATLANJOG

Ingatlan adásvételi szerződés, ingatlan ajándékozási szerződés, jelzálog, ingatlan bérleti szerződés, haszonélvezeti jog, tulajdonjogi perek, közös tulajdonnal kapcsolatos jogviták, birtokper, birtokvédelmi eljárás társasházi alapító okirat, elbirtoklással kapcsolatos ügyek.

PERES KÉPVISELET

Személyiségi jogi perek, szerződés érvénytelenséggel kapcsolatos perek, kártérítés, közigazgatási eljárások felülvizsgálata, környezetvédelmi jog, követelésbehajtás, jogviták peren kívüli rendezése egyezséggel.

ÖRÖKLÉSI JOG

Hagyatéki eljárások, örökléssel kapcsolatos jogviták, öröklési szerződés, végrendelet készítése, végrendelet érvénytelensége és hatálytalansága iránti per, kötelesrész, ági öröklés, tartási és életjáradéki szerződés, halál esetére szóló ajándékozás.

TÁRSASÁGI JOG

Cégeljárás, cégalapítás, társasági szerződés módosítás, cégmódosítás, változásbejegyzés, végelszámolás, felszámolási eljárások, csődeljárás, taggyűlési határozat érvénytelenségi per, taggyűlési határozat bírósági felülvizsgálata, vállalkozási szerződésekből eredő jogviták (nemteljesítés, hibás teljesítés, késedelem).

TOVÁBBI KÉRDÉSE VAN?

AZ ELSŐ KONZULTÁCIÓ

Az ügyön túl számomra az ügyfél a legfontosabb: a története, a kérdései, az aggodalmai. Vegye fel velem a kapcsolatot és foglaljon időpontot most.