Akkor is van megoldás, ha nincs pénzed

Már a 30 ezer forintos illeték alól is mentesülni lehet költségmentességgel, ez esetben az állam viseli az eljárás kapcsán felmerülő illetéket és a per során felmerülő valamennyi költség várható összegét – mondta ezt már dr. Dobozy Lilla ügyvéd.
A költségmentesség és a költségfeljegyzési jog engedélyezésének szabályairól szóló törvény alapján költségmentességet engedélyez a bíróság annak a félnek, akinek a rendelkezésre álló havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, vagyis 28 500 forintot és vagyona nincs. Az is igényelhet költségmentességet, aki egyéb módon szociálisan rászoruló, így például aki aktív korúak ellátására jogosult, közgyógyellátásban részesül, átmeneti szállást igénybe vevő hajléktalan személy, vagy aki a családjában olyan gyermeket gondoz, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapították.
Abban az esetben is engedélyezhet a bíróság költségmentességet, amennyiben a fél létfenntartása veszélyeztetett. Az illeték előzetes megfizetése alól mentesülhet az is, akinek költségfeljegyzési jogot engedélyez a bíróság, ez jelenleg nagyjából havi nettó 78 000 forintos vagy ennél kisebb összegű fizetésnél lehetséges. Ebben az esetben az állam előlegezi a költségeket és a per végén pernyertesség, pervesztesség arányában kell a feleknek megfizetniük.
A jövedelem számításánál mindig figyelembe kell venni az egy háztartásban élőket, tehát egy nettó 130 000 forintos jövedelemmel rendelkező, egy gyermeket nevelő szülő jogosult lehet költségkedvezményre. Speciális eset – mondta az ügyvédnő, hogy amennyiben épp a házastárssal szemben indítunk pert, akkor nem kell a másik házastárs fizetését beszámítani az egy háztartásban élők jövedelmébe együtt élés esetén sem.
Mind a két, általunk megkérdezett családjogi ügyvéd kiemelte, hogy rossz anyagi helyzettel rendelkező félnek lehetősége van a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat igénybevételére, peres ügyekben pártfogó ügyvéd tud segédkezni, akinek a díját az ügyfél helyett az állam, vagy az ellenérdekű fél viseli.

Pártfogó ügyvédet annak biztosítanak, aki az előzőekben említettek alapján költségkedvezményben részesült, illetve akinek a családban az egy főre eső havi nettó jövedelme nem több 28500 forintnál.

A teljes cikk itt érhető el: https://www.penzcentrum.hu/otthon/1-9-millios-illeteket-fizethetnek-a-csaladok-nem-vicc-ilyen-is-van.1063937.html

Forrás: penzcentrum.hu

Ha ön is érintett bármilyen családjogi kérdésben, válásban, válóperben, házassági vagy élettársi vagyonmegosztásban kérem keressen bizalommal a +36 20 501 3414 telefonszámon vagy elérhetőségeim egyikén. A családjogról pedig itt olvashat.